Zhodnocovanie elektrického odpadu

Zber a recyklácia

KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE DEFINUJÚCE OBAL

Kritérium 1

Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu, ak

 1. je oddeliteľnou súčasťou výrobku,

 2. nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a

 3. všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie.

Príklady uplatnenia kritéria 1

 • Obaly

 • Škatuľky na sladkosti

 • Plastový obal na CD obaloch

 • Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)

 • Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom

 • Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky

 • Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny

 • Sklenené fľašky na injekčné roztoky

 • Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, ktoré nie sú určené na archiváciu CD)

 • Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)

 • Zápalkové škatuľky

 • Systémy sterilných zábran (vrecká, tácky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)

 • Kapsule používané na prípravu nápojov (napr. káva, kakao, mlieko), ktoré zostávajú po použití prázdne

 • Znovu naplniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov

 • Veci, ktoré nie sú obalmi

 • Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny

 • Škatule na náradie

 • Čajové vrecúška

 • Ochranné voskové vrstvy na syroch

 • Črevo z jaterníc

 • Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)

 • Kávové kapsule na prípravu nápojov, fóliové vrecká na kávu a kávové vankúšiky z filtrového papiera vyhodené spolu s použitým kávovým výrobkom

 • Náplne do tlačiarní

 • Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD a videokazetami)

 • Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na archiváciu CD)

 • Rozpustné vrecúška na detergenty

 • Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)

 • Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu naplniteľnú nádobu, napr. znovu naplniteľný mlynček na čierne korenie)

Kritérium 2

Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané na mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.

Príklady uplatnenia kritéria 2

 • Obaly

 • Papierové alebo plastové tašky

 • Jednorazové taniere a šálky

 • Fólie

 • Desiatové vrecúška

 • Alobal

 • Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach

 • Veci, ktoré nie sú obalmi

 • Paličky na miešanie

 • Jednorazové príbory

 • Baliaci papier (predávaný oddelene)

 • Papierové formy na pečenie (predávané prázdne)

 • Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárskeho výrobku

Kritérium 3

Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa považujú za časť tohto obalu. Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa považujú za obal, ak

 1. sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a

 2. všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie.

Príklady uplatnenia kritéria 3

 • Obaly

 • Visiace štítky zavesené priamo alebo pripojené k výrobku

 • Časti obalov

 • Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru

 • Nálepky pripojené k inej obalovej položke

 • Svorky zo zošívačiek

 • Plastové obaly na papier

 • Odmerky, ktoré tvoria súčasť uzáveru detergentov

 • Mechanický ručný mlynček (zároveň predstavujúci znovu nenaplniteľnú nádobu naplnenú výrobkom, napr. mlynček na čierne korenie naplnený čiernym korením)

 • Veci, ktoré nie sú obalmi

 • Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

ategória

Názov

Kat. číslo

NO/OO

Nebez. vlastnosti

1

Veľké domáce spotrebiče

1

1,1

Veľké chladiarenské spotrebiče pre domácnosť

200123

NO

H14

1

1,2

Chladničky

200123

NO

H14

1

1,3

Mrazničky

200123

NO

H14

1

1,4

Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín

200123

NO

H14

1

1,5

Práčky

200136

OO

1

1,6

Sušičky

200136

OO

1

1,7

Umývačky riadu

200136

OO

1

1,8

Sporáky a rúry na pečenie

200136

OO

1

1,9

Elektrické sporáky

200136

OO

1

1,10

Elektrické varné dosky

200136

OO

1

1,11

Mikrovlnné rúry

200136

OO

1

1,12

Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín

200136

OO

1

1,13

Elektrické spotrebiče na vykurovanie

200136

OO

1

1,14

Elektrické radiátory

200136

OO

1

1,15

Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie

200136

OO

1

1,16

Elektrické ventilátory

200136

OO

1

1,17

Klimatizačné zariadenia

20 01 23

NO

1

1.17.a

Mobilné klimatizačné zariadenia

20 01 23

NO

H14

1

1,18

Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

20 01 23

NO

H14

1

1,19

Iné

2

Malé domáce spotrebiče

2

2,1

Vysávače

200136

OO

2

2,2

Čističe kobercov

200136

OO

2

2,3

Iné spotrebiče na čistenie

200136

OO

2

2,4

Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu

200136

OO

2

2,5

Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, manglovanie a inú starostlivosť o šatstvo

200136

OO

2

2,6

Hriankovače

200136

OO

2

2,7

Fritézy

200136

OO

2

2,8

Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov

200136

OO

2

2,9

Elektrické nože

200136

OO

2

2,10

Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo

200136

OO

2

2.10.a

Bezšnúrové alebo nabíjacie spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo

200135

NO

H2

2

2,11

Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času

200136

OO

2

2,12

Váhy

200136

OO

2

2,13

Iné

2

2.13.1

Erotické pomôcky

200136

OO

2

2.13.2

Elektronické cigarety

200136

OO

3

Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

3

3,1

Servery

200136

OO

3

3,2

Minipočítače

200136

OO

3

3,3

Tlačiarne

200136

OO

3

3,4

Osobné počítače

200136

OO

3

3,5

Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom s CRT, LED a LCD

200135

NO

3

3,6

Klávesnica

200136

OO

3

3,7

Polohovacie zariadenia k osobným počítačom

200136

OO

3

3,8

Reproduktory k osobným počítačom

200136

OO

3

3,9

Laptopy

200136

OO

3

3,1

Notebooky

200136

OO

3

3,11

Elektronické diáre

200136

OO

3

3,13

Kopírovacie zariadenia

200136

OO

3

3,14

Elektrické a elektronické písacie stroje

200136

OO

3

3,15

Vreckové a stolové kalkulačky

200136

OO

3

3,16

Iné zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií

200136

OO

3

3.16.1

Pamäťové karty

200136

OO

3

3,17

Užívateľské terminály a systémy

200136

OO

3

3,18

Faxové prístroje

200136

OO

3

3,19

Telex

200136

OO

3

3,2

Telefónne prístroje

200136

OO

3

3,21

Telefónne automaty

200136

OO

3

3,22

Bezdrôtové telefónne prístroje

200136

OO

3

3,23

Mobilné telefónne prístroje

200135

NO

3

3,24

Záznamníky

200136

OO

3

3,25

Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

200136

OO

3

3,26

Iné

*

*

4

Spotrebná elektronika

4

4,1

Rozhlasové prijímače

200136

OO

4

4,2

Televízne prijímače s CRT, LED a LCD obrazovkami

200135

NO

4

4,3

Videokamery

200136

OO

4

4,4

Videorekordéry

200136

OO

4

4,5

Hi-Fi zariadenia

200136

OO

4

4,6

Zosilňovače zvuku

200136

OO

4

4,7

Hudobné nástroje

200136

OO

4

4,8

Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu prostredníctvom telekomunikácií

200136

OO

4

4,9

Iné

200136

OO

5

Osvetľovacie zaradenia

5

5,1

Svetelné zdroje

5

5.1.1

Lineárne žiarivky

200121

NO

H15

5

5.1.2

Kompaktné žiarivky

200121

NO

H15

5

5.1.5

LED žiarovky

200136

OO

5

5,2

Svietidlá

5

5.2.1

Svietidlá pre žiarivky a LED s výnimkou svietidiel z domácností

160214

OO

5

5,3

Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené

16 02 13, 16 02 14, 20 01 21, 20 01 36

OO, NO

H15

6

Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí)

6

6,1

Vŕtačky

200136

OO

6

6,2

Pílky

200136

OO

6

6,3

Šijacie stroje

200136

OO

6

6,4

Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov

200136

OO

6

6,5

Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo podobné účely

200136

OO

6

6,6

Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely

200136

OO

6

6,7

Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami

200136

OO

6

6,8

Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

200136

OO

6

6,9

Iné

*

7

Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

7

7,1

Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh

200136

OO

7

7,2

Konzoly na videohry

200136

OO

7

7,3

Videohry

200136

OO

7

7,4

Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.

200136

OO

7

7,5

Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami

200136

OO

7

7.5.1

Elektrobicykle

200136

OO

7

7,6

Hracie automaty

200136

OO

7

7,7

Iné

*

8

Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

8

8,1

Merače krvného tlaku

200136

OO

8

8,2

Merače hladiny cukru

200136

OO

8

8,3

Inhalačné prístroje

200136

OO

8

8,4

UV hrebeň na liečbu svetelnými lúčmi

200136

OO

8

8,5

Fototerapeutické svetlo

200136

OO

8

8,6

Iné

8

8.6.1

Germicídne lampy

200136

OO

8

8.6.2

Negatoskopy

200136

OO

9

Prístroje na monitorovanie a kontrolu

9

9,1

Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie

200135

NO

NO

9

9,2

Tepelné regulátory

200136

OO

OO

9

9,3

Termostaty

200136

OO

OO

9

9,4

Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia

200136

OO

OO

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov,pneumatík ,elektro zariadenia ,...). Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktoré sú po skončení životného cyklu čí svojej funkčnosti pre spotrebiteľov nepotrebné a rozhodnú sa ich zbaviť, pričom zákon o odpadoch rozlišuje medzi odpadom, ktorý pochádza z domácností a odpadom, ktorý nepochádza z domácností. Firmy, inštitúcie a servisy sú držiteľmi odpadu, ktorý nepochádza z domácností.